Länk till sidan
Överförmyndarförvaltningen Fackförvaltning

Webbinnehållsvisning (JSR 286)

Visa meny
Läser in...

Överförmyndarförvaltningen

Foto: Klas Eriksson

Överförmyndare

I varje kommun ska det finnas en överförmyndarfunktion. I Göteborg har man valt att ha en överförmyndarnämnd, vars ledamöter väljs av kommunfullmäktige vart fjärde år. Nämnden består av tre ordinarie ledamöter och tre ersättare.

Överförmyndarnämndens uppdrag

Nämnden har bland annat i uppdrag att utreda behov av god man eller förvaltare samt att föreslå en lämplig person till uppdraget. En annan viktig funktion är att ha tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare. Tillsynen sker bland annat genom granskning av de ekonomiska redovisningar som gode män, förvaltare och i vissa fall förmyndare är skyldiga att varje år lämna till överförmyndaren.

I ärenden där nämnden fattar beslut är det tjänstemän på överförmyndarförvaltningen som ansvarar för utredningen. Nämnden har i vissa ärenden överlämnat rätten att fatta beslut till tjänstemännen. Vissa beslut fattas alltså av nämnden och vissa av enskilda tjänstemän på förvaltningen.

För mer information om vår verksamhet och för tillgång till våra blanketter besök vår externa webbplats: of.goteborg.se

 

Överförmyndarförvaltningen

För dig som är ställföreträdare

Senast uppdaterad 2013-06-26

Överförmyndarförvaltningen

Adress Box 2385 403 16 Göteborg
Besöksadress Folkungagatan 16
Telefon 031-368 09 00
Telefontider mån 9-11 och 13-15, tis, tors-fre 9-11
Fax 031-368 09 12


Mer information och karta