Länk till sidan
Idrotts- och föreningsförvaltningen Fackförvaltning

Webbinnehållsvisning (JSR 286)

Visa meny
Läser in...

Idrotts- och föreningsförvaltningen

I gamla LV6 på Kviberg ligger förvaltningens kontor. Foto: Higab

Idrotts- och föreningsförvaltningen bedriver verksamhet vid kommunens idrotts- och motionsanläggningar och idrottsområden. Vi har bland annat hand om bad, gym, sporthallar och bollplaner.

Vi svarar för uthyrning av idrottsanläggningar inom- och utomhus och samlingslokaler.

Förvaltningen stöder föreningslivet genom sitt uppdrag att lämna centrala selektiva och generella föreningsbidrag och är också tillstånds-, registrerings- och tillsynsmyndighet enligt lotterilagen.

I uppdraget ingår också att förvalta egna anläggningar samt byggnader och anläggningar som upplåts till park- och naturnämnden och stadsdelsnämnderna.

Senast uppdaterad 2013-10-11

Idrotts- och föreningsförvaltningen

Adress Box 114 401 21 Göteborg
Besöksadress Nedre Kaserngården 1
Telefon 031-368 20 00
Fax 031-368 20 01


Mer information och karta