Du kan tyvärr inte nå webbplatsen just nu

Det kan bero på ett tekniskt fel eller att vi gör uppdateringar på webbplatsen för att förbättra den. Försök igen om en stund. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webbredaktionen på e-post redaktionen@goteborg.se. Vi svarar på e-post vardagar från kl. 8:30 till 16:30. Har du andra frågor kan du använda kontaktuppgifterna nedan.

Viktiga kontaktuppgifter inom Göteborgs Stad

Göteborgs Stads samtliga stadsdels- och fackförvaltningar

031-365 00 00

Socialjouren för akuta ärenden efter kontorstid

Socialtjänstens jourverksamhet när socialkontoren är stängda: 031-365 87 00

Felanmälan

Gaturenhållning, snöröjning, belysning med mera Kundtjänst, trafikkontoret och park- och naturförvaltningen: 031-365 00 00

El, fjärrvärme och gas Göteborg Energi, kundtjänst: 020-62 62 62
Göteborg Energi, felanmälan dygnet runt: 020-62 60 60
http://www.goteborgenergi.se

El, Askim och södra skärgården
Fortum: 020-46 00 00
http://fortum.se/stromavbrott

Vatten och avlopp Vatten och avlopp, kretslopp och vattens driftscentral: 031-368 70 70
Allmänna frågor om avfalls- och VA-abonnemang, kretslopp och vattens kundservice: 031-368 27 00

Observera att vissa av telefonnumren endast går att nå under vardagar mellan kl 8:00 och 16:30.